log

F. I. Sh (Ф.И.Ш):
*
 
Hudud (Регион):>
*
 
Tuman (shahar)(Район (город)):
*  
Adresi (Адрес): *  
Elektron pochta (Электроная почта): *  
Telefon (Телефон):
*
 
Murojat turi (Тип обращения):
*
 
Murojat matni (текст обращения):
*
 
Ilova faili (файл приложение):
   
* Ilova hujjatlari *.pdf formatida bo`lishi shart
 
 
 

Оммавий оферта

Hurmatli foydalanuvchi!
 Sizga O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus tahlim vaziriga bevosita elektron tarzda murojaatlarni yuborish imkoniyati taqdim etilmoqda. SHu bilan birga, Sizning yuborayotgan murojaatingiz rasmiy maqomga ega ekanligini ham eslatib qo’ymoqchimiz. SHu sababli, Sizdan quyidagilarni unutmasligingizni so’raymiz:
 1. Jismoniy shaxs sifatida murojaat yo’llasangiz familiyangiz (ismingiz, otangizning ismi), yashash joyingiz to’g’risidagi mahlumotlar ko’rsatilgan va murojaatingiz mohiyati bayon etilgan bo’lishi shart. Yuridik shaxs sifatida murojaat yo’llasangiz yuridik shaxsning to’liq nomi, uning joylashgan joyi (pochta manzili) to’g’risidagi mahlumotlar ko’rsatilgan va murojaatning mohiyati bayon etilishi talab etiladi.
 2. Alohida ehtibor bering! Tuhmat, haqorat so’zlar ishlatilgan va yolg’on xabar beruvchi murojaatlarni taqdim etish mumkin emas.
 3. SHuningdek, quyidagi holatlarda murojaatlaringiz rad etilishi mumkinligini eslatib o’tmoqchimiz:   
 • odobsizlik mazmunidagi murojaatlar (uyatsiz yoxud haqoratli iboralar, tahdidlar, mantiq va mahnosi bo’lmagan takliflar va shunga o’xshash murojaatlar);   
 • murojaat matnida tushunarsiz qisqartirishlar yoki reklama materiallari mavjud bo’lgan, tarkibida aniq arizalar, shikoyatlar yoki takliflar bo’lmagan murojaatlar.
   4. SHuningdek, foydalanuvchining bir necha bor bitta masala bo’yicha javob berilgan murojaatini qayta yuborilganda agar unda yangi vajlar yoki holatlar keltirilmagan bo’lsa, ko’rib chiqilmaydi.
   Mazkur shartlarning barchasi O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligidan kelib chiqqan holda belgilangan.

 • Публичная оферта

  Уважаемые пользователи!
  Вам предоставляется возможность отправки обращений в электронной форме непосредственно к министру Высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. При этом, направляемое Вами обращение является официальным.
  В связи с этим, просим Вас не забывать следующее:
  1.Если вы обращаетесь как физическое лицо вам необходимо указать фамилию (имя, отчество), сведения о месте жительства и изложена суть обращения. В обращении юридического лица должны быть указаны полное наименование юридического лица, сведения о местонахождении (почтовом адресе) и изложена суть обращения.
  2. Обратите внимание! Запрещается подача обращений, содержащих клевету, оскорбления и ложные доносы.
  3. Также хотим напомнить, что Вам могут отказать в рассмотрении обращения на следующих основаниях:
 • некорректность содержания сообщения (нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы, предложения, лишенные логики и смысла и т.д.);
 • текст обращения содержит непонятные сокращения или рекламные материалы, не содержит конкретных заявлений, жалоб или предложений.
  4. Также не рассматривается обращение одного и того же пользователя, содержащее вопрос, на который многократно предоставлялся ответ, если в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
  Данные требования установлены исходя из действующего законодательства Республики Узбекистан.