Elektron Kutubxona

Odam anatomiyasi (Sagatov T.A.) – 2011 y.

Одам анатомияси (Ахмедов А.Г., Зокирова Н.Б.) – Т., 2007 й.

Патологик физиологиядан амалий машгулотлар буйича кулланма

Akusherlik_va_ginekologiya 2013

Ginekologiya (M.F. Ziyayeva, G.X. Mavlyanova) – T., 2008 y.

Гинекология (Ф.М. Аюпова, Ю.К. Жабборова) – Т., 2008 й.

Bolalar operativ xirurgiyasi. A. J. Hamrayev. 2012

Xirurgik kasalliklar. Karimov Sh.I.2011

Farmakologiya. S.S. Azizova. 2006

Mikrobiol., Immunol., Virusol. (Muhamedov I.) – 2006 y.

Immunologiya (Ibragimxodjaev B.U., Shaxmurov G.A.) – Т., 2010 y.

Mikrobiologiya va immunologiya, amal. mash. (S. Kurbanova) – Т., 2015 y.

Микробиология, вирусология ва иммунология (И.М. Муҳамедов ва б.) – Т., 2019 й.

Тиббиёт рентгенологияси (Т.Н. Илёсов)

Ichki kasalliklar (Sharopov O’.) – 2006 y.

Нормал физиология, 2 нашр (Алявия О.Т.) – 2007 й.

Гистология 2005

Kommunal gigiyena (Otaboyev Sh.T.) – 2007 y.

Umumiy gigiyena (Duschanov B.A.) – 2008 y.

Топографик анатомия (Шомирзаев Н.Х.) – 2004 й.

Bolalar kasalliklari propedevtikasi. B.Qoraxo‘jayev. 2006

Bolalar kasalliklari (Daminov T.A. va b.) – T., 2012 y.

Yuqumli kasallik. hamshir. ishi (Axmedova M.D.) – 2008 y.

Amaliy Otorinolaringologiya (Qunduz Xo‘jayeva) – T., 2006 y.

Psixiat. va narkol. hamshir. ishi (Toshmatov B.A.) – 2008 y.

Hamshiralik ishi jarayonida bemorlarni tekshirish usullari. Orziyev Z.M. (2010)

ExterNET tibbiy axborot tizimi-M. Qoraboyev, A. Abdumannonov, 2018

Одам патологияси асослари. I қисм (М.С. Абдуллахўжаева) – Т., 1998 й.

Terapiya (M.F. Ziyayeva) – T., 2007 y.

Valeologiya asoslari (F.Sh. Inog’omjonova) – T., 2014 y.

English for Nurses (М.Ш. Камилова) – Т., 2012 y.

Ingliz tili grammatikasi (M. G‘apporov, R. Qosimova) – T., 2012 y.

Инглиз тили (М.А. Рустамов) – Т., 2015 й.

Lotin tili va tibbiyot terminologiyasi. Ma’ruza matn – 2015 y.

Tibbiy madaniyatning ijtimoiy asoslari (Muhiddinov A.G’., Holmatov Sh.J.) – F., 2013 y.

Mantiq (A.A. Mavlyanov) – T., 2006 y.

Umumiy psixologiya (P.I. Ivanov, M.E. Zufarova) – T., 2008 y.

O’zbekiston tarixi (Q. Usmonov va b.) – Т., 2006 y.

Фалсафа асослари (муҳ. К. Буронов) – Т., 2005 й.

Axborot texnologiyalari (M. Aripov va b.) – T., 2009 y.

Informatika vа axborot texnologiyalari (T.S. Safarov va b.) – T., 2006 y.

Ахборот технологиялари (С.С. Қосимов) – Т., 2006 й.

Таълимда ахборот технологиялари (Р. Ҳамдамов ва б.) – Т., 2010 й.

Bioximiya va sport bioximiyasi (M.U. To‘ychiboyev) – T., 2015 y.

Биоорганик кимё. Маъруза матн (Турениязова Д.) – 2008 й

Тиббиёт қомусий луғати (муҳ. Ё. Турақулов) – Т., 1994 й.

Тиббиёт қомусий луғати (муҳ. Ё. Турақулов) – Т., 1994 й.

Farmakologiya (S.S. Azizova) – Т., 2006 y.

Клиник фармакология (И.Р. Мавлянов ва б.) – Т., 2012 й.

Болалар физиологияси (У.З. Қодиров ва б.) – Т., 1999 й.

Эпидемиология (О.М. Миртазаев ва б.) – Т., 2014 й.

Bolalar operativ xirurgiyasi. A. J. Hamrayev. 2012

Bolalar Yuqumli Kasalliklari (Raxmatov O.B.) – T., 2008 y.

Diyetologiya (1-jild) (Saidov B.M.) – T., 2008 y.

Gistologiya (E. Tursunov) – 2010 y.

Hamshiralik ishida pedagogika (Rahmonova Y.R.) – 2009 y.

Harbiy-Dala Jarrohligi (Kariyev M.) – T., 2007 y.

Ichki kasalliklar propedevtikasi Gadayev A. G. 2012

Kasb Kasallkilari (Mahmudova Sh.K.) – T., 2011 y.

Ko‘z Kasalliklari (Hamidova M.H.) – T., 2006 y.

Oila Tibbiyotida Hamshiralik Ishi (Shomansurova E.A.) – T., 2008 y.

Yuqumli kasallik. hamshir. ishi (Axmedova M.D.) – 2008 y.

Yuqumli Kasalliklar (Zakirxodjayev A.) – T., 2011 y.

Patologik anatomiya. Darslik. I Qism (Abdullaxo‘jayeva M.S.) – 2012 y.

Radiatsion va Harbiy Gigiyena (Duschanov B.) – T., 2008 y.

Асаб касалликлари (З. Ибодуллаев) – 2014 й.

Онкология (Муратходжаев Н.К.) – Т., 2002 г.

Сил касалликли (С.М. Баэфомов ва б.) – Т., 2009 й.

Топографик анатомия (Шомирзаев Н.Х.) – 2004 й.