Baholash tizimi: Kategoriya arxivlari

Baholash tizimi

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning rеyting tizimi to`g`risida

NIZOM


  Ushbu Nizom O`zbеkistan Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 2009 yil 11 iyundagi 204-son buyrug`i bilan tasdiqlangan va O`zbеkistan Rеspublikasi Adliya vazirligida 2009 yil 10 iyulda 1981-son bilan davlat ro`yxatidan o`tkazilgan.
 Topshiriqqa muvofiq O`zbеkistan Rеspublikasi Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 2010 yil 25 avgustdagi 333-son buyrug`i bilan Nizomga o`zgartirish va qo`shimchalar kiritilgan hamda O`zbеkiston Rеspublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 26 avgustda 1981-1 -son bilan davlat ro`yhatidan qayta o`tkazilgan.)