Axboborot resurs markazi: Kategoriya arxivlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg’ona filiali «Axborot-resurs Markazi» xodimlarining ish taqsimoti va lavozim YO’RIQNOMASI

«Axborot-resurs Markazi» direktorining  lavozim yo’riqnomasi majburiyatlari

I. Umumiy qoidalari.

ARM direktori filial direktori roziligiga ko’ra shartnoma asosida ishga qabul qilinadi va ishdan bo’shatiladi.

-ARM direktorii o’z faoliyatida O’zbekiston Respublikasi Qonunlari, yuqori tashkilotlarning raxbarlik xujjatlari, uslubiyat markazlarining tavsiyalari, Nizom lavozim yo’riqnomasi va bo’lim faoliyatini yurgizuvchi boshqa turdagi xujjatlar, shiningdek bo’limning va ARMning ish rejalari, asosida raxbarlik qiladi.

Axborot resurs markazidan foydalanish qoidalari

1. Umumiy qoidalar

     1.1. Axborot-resurs markazi (ARM) faoliyati demokratiya, insonparvarlik, umumiy foydalanishga qulaylik, umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligi, fuqorolik, shaxsning erkin kamol topishi printsiplariga asoslanadi.

     1.2. ARMdan foydalanish bepul, ARM tomonidan ko’rsatiladigan pullik xizmatlarningg ayrim  turlari ro’yxati, ular uchun to’lanadigan haq miqdori qonun xujjatlarida belgilanadi.