Sport tadbirlari: Kategoriya arxivlari

Sport

Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиалида 2015-2016 йилида амалга оширилган спорт тадбирлари бўйичаияси Фарғона филиалида 2015-2016 йилида амалга оширилган спорт тадбирлари бўйича

МАЪЛУМОТ   

Сўнгги йиллар мобайнида Республикамизда ўсиб келаётган ёш авлодни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб қилиш, уни жисмонан бақувват, маънан етук, баркамол инсон қилиб тарбиялашга алохида сиёсий ахамият каратилмокда. Хозирги кунда болалар спортини жадал суъратлар билан ривожлантириш борасида олиб борилаётган глобал ислохатлар, улкан бунёдкорлик ишлари хамда яратилаётган ижтимои. иктисодий ва хукукий имкониятлар юртбошимиз рахнамолигида амалга оширилаётган окилона сиёсат махсулидир. Бинобарин, узбек епорти мавкеини болалар спортини ривожлантириш оркали кутариш, унинг халкаро микиёсидаги истикболини таминлаш учун барча шарт шароитлар мухайё этилмовда. И.А. Каримов ташаббуси билан ишлаб чикилган Узбекистонда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш Дастури жамиятда соғлом турмиш тарзини шакллантириш, касалликларни олдини олиш ва даволаш, ахолининг барча қатламлари, айниқса, ёшларни жисмоний тарбия ва спорт машғулотларига жалб қилишга йуналтирилгандир.

1